Solidaritetsfondet

Om solidaritetsfondet

Har du behov for økonomisk støtte i en periode for å fortsette med idrettsaktivitet?

Hva kan vi hjelpe deg!

 •  - Hvilke muligheter har jeg?
 •  - Hvordan skal jeg søke?

Hvilke muligheter har jeg?

Asker Taekwon-Do Klubb har nylig opprettet Solidaritetsfondet som skal hjelpe sine medlemmer som opplever at de trenger økonomisk støtte i en periode for å kunne fortsette sin deltagelse i idrettslaget.

Formålet er å inkludere flere og bidra til at økonomi ikke er en barriere for deltagelse i klubben. Fondet er del av idrettslagenes løsning for sammen å motvirke og kompensere for økende sosial ulikhet og ungt utenforskap. Det skal sikre idretts- og aktivitetsglede for alle, med lik mulighet for deltagelse.

Hva kan jeg få støtte til:

 •  - Treningsavgiften
 •  - Drakter og utstyr
 •  - Deltagelse på cuper, turneringer eller leir

Hvordan skal jeg søke?

Alle, som av ulike grunner ikke har økonomiske forutsetninger for å delta i idrett eller på aktiviteter på lik linje med andre kan søke. Foresatte må søke på vegne av barnet/ungdommen under 18 år. Inkluderingsansvarlig i klubben informerer søkeren om hvor faktura skal sendes etter at søknad er godkjent hos fondet. 

Hva skjer videre?

 

 •  - Fyll ut søknadskjema ved å trykke på "Søknad Solidaritetsfondet" lenger ned på siden.
 •  - Inkluderingsansvarlig i klubben vurderer søknaden og evt tar kontakt med søker hvis tilleggsinformasjon er nødvendig
 •  - Behandlingstid på søknaden er maks en måned fra skjema er sendt inn
 •  - Klubben kontakter søker for å informere om avgjørelse
 •  - Behandler av søknad har taushetsplikt og skal ikke gjøre informasjonen om hvem som har søkt støtte tilgjengelig for noen utenom de relevante partene.
 •  - Navn og kontaktpunkter til søker er anonymisert.Solidaritetsfondet skal sørge for lik mulighet til å delta i idretten vi elsker.

Støtt vårt Solidaritetsfondet!

Vi ønsker at alle barn og unge skal ha lik mulighet til deltagelse i vårt idrettslag, uavhengig av familiens økonomi.
Gjennom vårt Solidaritetsfond kan barn, ungdom og deres familie få hjelp til medlems- og aktivitetsutgift,
treningsutstyr og cupdeltagelse. Solidaritetsfondet er ment til å sikre idretts- og aktivitetsglede for alle, med lik
mulighet for deltagelse.

 

Gjennom å støtte vårt fond bidrar DU til idretts- og aktivitetsglede for barn og unge i Drammen kommune.
Ta kontakt med Bjørn Eirik Baasnes på tlf 91885857 eller bjorn.eirik@askertkd.no. (Vipps nummer kommer)

Regjeringens fritidsærklæring

under kan du lese kort om regjeringens fritidserklæring til alle barn

Nå går kommunene, frivilligheten og staten sammen om en felles innsats for at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal få mulighet til å delta jevnlig i én organisert fritidsaktivitet. I dag signeres den nye Fritidserklæringen.

Du kan lese mer om regjeringens erklæring ved å trykke på bildet. Der har du også mulighet til å laste ned PDF utgaven.

 

 • Asker Taekwon-Do Klubb er til for å hjelpe barn og unge og familier som trenger økonomisk støtte i en utfordrende hverdag. Ta kontakt med….så finner vi en løsning!

  Ledelsen
 • Alle skal med! Har du utfordringer med å betale? Du er ikke den eneste. Dette finner vi ut av sammen. Kontakt oss for en prat.

  Ledelsen
 • Sliter du med å betale? Alle barn og unge skal få mulighet til å delta i vårt idrettslag. Ta kontakt så finner vi en løsning

  Ledelsen
 • Sliter du med å betale medlems- og treningsavgiften, utstyr eller annet, så finner vi ut av det sammen med deg! Ta kontakt

  Ledelsen
 • I Asker Taekwon-Do Klubb skal alle barn og unge få være med, uansett familiens økonomi. Gjennom vårt Solidaritetsfond kan vi hjelpe til med treningsavgiften, utstyr, cupdeltagelse sommerleir eller annet. Bruk søkeskjema

  Ledelsen
 • Asker Taekwon-Do Klubb ønsker at alle barn og unge skal få mulighet til å delta i idrettslaget vårt, uansett familiens økonomi! Sammen finner vi gode løsninger for deg og ditt barn!

  Ledelsen

Søknadskjema

ved å trykke på lenken under kommer du til søknadskjema