Politiattest

Klubben skal være et trygt sted å være for alle og særlig for barn.

Klubben følger Norges Idrettsforbund og Norges Kampsportforbund regelverk og rutiner rundt innhenting og bruk av politiattester.

Det betyr at alle alle Instruktører og Styremedlemmer som har tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming er avkrevd politiattest i forbindelse med sitt arbeide.

Kontaktperson: Politiattestansvarlig