VARSLING

Trykk her for å lese mer om varsling, og å finne skjema for å varsle til Norges Kampsportforbund.

Trykk her for å lese informasjon fra Norges Idrettsforbund.

 

Hva er en varsling?

En varsling innebærer å gå videre med kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Kritikkverdige forhold er brudd på lovregler, brudd på interne regler eller brudd på etiske normer, f.eks. trakassering, maktmisbruk, korrupsjon, underslag o.a. Det er viktig å være bevisst at varsling er bra både for Norges Kampsportforbundet og for samfunnet, fordi kritikkverdige forhold kan rettes opp. Folk som er villige til å varsle er en viktig ressurs for NKF.

Klubbens arbeid for å sikre et trygt treningsmiljø:

Alle våre instruktører må ha politiattest fra fylte 15 år.  Dette er lovpålagt og er et første skritt i å sikre våre utøvere.  Vår ansvarlig for håndtering av politiattest er Roar Andersen.
Flere av våre instruktører har gjennomført E - Kurset "Grensesetting i trener - utøver relasjon»  (vi betegner trener som instruktør)  Kurset er utarbeidet av Norges Kampsportforbund, og tilbys gratis gjennom "Min Idrett», som driftes av Norges Idrettsforbund. 
Hensikten er å skape et treningsmiljø som føles trygt, og er trygt, for alle. 

Kommunikasjon mellom våre instruktører og utøvere er regluert slik:

SMS, telefon, Spond og e-post kan brukes. Dette er de kommunikasjonsmåter som er tillatt.  Snapchat og lignende skal ikke brukes.
For barn (under 13 år) skal det alltid være kopi til foresatt, og for ungdom (13 til 18 år) alltid kopi til enten foresatte eller annen voksen instruktør eller styremedlem.

Vi følger også Norges Idrettsforbund sine retningslinjer:

  • Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.

  • Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.

  • Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.

  • Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering på en negativ måte.

  • Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.

  • Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen.

  • Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.

  • Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet.

  • Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.

  • Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen/idrettsmiljøet