Gradering

Nedenfor finner du all nyttig informasjon om graderinger helt fra nybegynner og veien opp til sort belte. Videre ligger også krav fra 1. Dan og helt opp til 8. Dan sort belte.

Hva er gradering?

På slutten av hver treningsperiode har man muligheten til å gå opp til gradering (belteprøve). Dette er vanligvis til påske, sommer og jul (sommerleir og vinterleir kommer eventuelt i tillegg). Her skal man vise frem hva man har lært foran en eksaminator. Klubben følger det fastsatte pensumet til NTN som dere finner i undervisningsbøkene. Det er forskjellig pensum (og beltegrader) for barn, ungdom og voksne. Dette slik at graderingen tilpasses aldersgruppen. For oversikt over de ulike beltegradene les videre under.

Det er instruktøren din som bestemmer om du er klar for å gå opp til test. Instruktøren din tar din progresjon, innsats, engasjement og oppmøte historikk med i begrunnelsen.
Det forutsetter at man er betalende medlem for å kunne gå opp til test.

For barn opp til 13 år er graderingsavgiften inkludert i treningsavgiften mens for alle over 13 år koster denne 350,- og betales inn ved oppmøteregistrering.
Under kan du lese litt om hva du kan forvente under en gradering.

Gjennomføring

Del 1

Fysisk test. Her går du gjennom den tekniske delen av pensumet, du viser frem at du behersker fire- vendinger, mønster, stegsparring og etter hvert også selvforsvar, sparring og knusing.
Testen starter som oftest med fire- vendingene slik at eleven får varmet opp litt. Deretter går man igjennom mønstrene, som ofte er den største delen, før man går igjennom resten avhengig av pensumet for graden du skal opp til.

Den første graderingen for barn varer som vanlig rundt 10 minutter, mens for voksene opp mot 15 minutter fra start til slutt. 

Del 2

Styrke. Her skal eleven vise utholdenhet, viljestyrke og evnen til å presse seg maksimalt. I denne delen av graderingen vil elevene måtte ta en bestemt mengde med push-ups, sit-ups, eller andre styrkeøvelser som blir bestemt av eksaminator på stedet.

Noen ganger får man et bestemt antall i eget tempo mens i andre tilfeller må man ta øvelsene på telling gjort av commander.
 

 

 

Del 3

Teoridelen. Her blir eleven spurt teoretiske spørsmål som er til den graden man skal opp til. Dette er som oftest hva det koreanske navnet på en teknikk eller stilling er. Men det kan også være historien til mønsteret, eller vektfordeling i gitte stillinger.

Hos barna er spørsmål rundt oppførsel og holdninger mot mobbing et viktig tema, og man for ofte spørsmål om våre grunnprinsipper.
 

 
 

Gradsystemet

NTNs gradsystem er delt inn etter alder - barn, junior og senior. 

Barn: Man er barn og følger barnepensum fram til 15. august det året man fyller 13 år. Dvs. at man er ungdom fra og med man begynner på ungdomsskolen. Man benytter barnebelte.

Junior: Man er ungdom og følger ungdomspensum fram til 15. august det året man fyller 16 år. Dvs. at man er senior fra og med man begynner på videregående skole. Man benytter juniorbelte. 

Senior: Man er senior og følger seniorpensum fra og 15. august det året man fyller 16 år med unntak av knusing med håndteknikk. Man benytter seniorbelte, med unntak av Dan grader hvor man benytter junior sort belte frem til året man fyller 19 år.
 

Graderingskrav

GUP- og DAN-graderinger Kravene er satt slik at alle medlemmer i NTN skal ha de samme graderingsreglene og bli behandlet likt.

Krav om oppmøte

Det viktigste kriteriet for å kunne gå opp til gradering er at man har vært nok på trening. Skal man oppleve mestring er det en forutsetning at man møter opp og deltar. Oppmøte i seg selv er en viktig verdi og det er svært lite pedagogisk at man skal få/oppnå det samme, enten man møter opp eller ikke. Oppmøte, god innsats og hardt arbeid er også en etterlevelse av iherdighet som er et av de fem grunnprinsippene i Taekwon-Do. Dette er også en god lærdom ellers i livet. NTN har satt noen oppmøtekrav for å kunne gå opp til gradering. Dette gjelder de faste partitreningene per semester.

NTN har følgende krav til oppmøte fra og med andre gradering (2 semester):

 • Hvitt og gult belte                60% oppmøte
   
 • Grønt og blått belte             70% oppmøte
   
 • Rødt belte                            80% oppmøte

Oppmøtekravene er veiledende, og en skjønnsmessig vurdering og dialog med den enkeltes instruktør vil bli lagt til grunn. Det oppfordres til at man gir beskjed til instruktøren dersom man ikke kan komme på trening. For barn er det spesielt viktig at foreldrene hjelper til med å kommunisere at oppmøte er viktig. Det er langt i fra noe nederlag å vente til neste graderingsmulighet når man har vært for lite på trening.


FARGEDE BELTER:

Hvor ofte kan man gradere seg?

 • Hvitt /gult belte - trener 1 gang pr. uke                3 ganger i året (jul, påske og sommer)
   
 • Grønt belte - trener 2 ganger i uka                      3 ganger i året (jul, påske og sommer)
   
 • Grønt belte - trener 1 gang i uka                         2 ganger (jul og sommer)
   
 • Blått/rødt belte -  trener 2 ganger i uka               2 ganger (jul og sommer)
   
 • Blått/rødt belte -  trener 1 gang i uka                  1 gang i året (jul eller sommer)


I tillegg har man mulighet til å gå opp til gradering på en av NTNs offisielle sommerleirer. Dette gjelder ikke dersom man gikk opp til 1. gup eller høyere grad før sommeren.

NB! Dersom man graderer seg til blått belte til påske, må man stå over graderingen til sommeren, men man kan gradere seg på en av NTNs offisielle sommerleirer og til jul.

SKADE

Dersom man er skadet (forbigående) kan man ikke gå opp til gradering dersom det medfører at man ikke kan gjennomføre graderingen på normal måte og yte sitt beste, eller at gjennomføring av graderingen kan medføre at en skade blir forverret.

Hvitt - Grønt belte

(10. Gup - 4. Gup)

Hvitt - Grønt belte (10. gup til og med 5. gup-1):

Man kan gradere seg 3 ganger per år (påske, sommer og jul) pluss en av NTNs offisielle sommerleirer.

NB! Det kalenderåret man går opp til blått belte kan man gradere seg 2 ganger per år pluss en av NTNs offisielle sommerleirer.

 


 

Blått - Rødt belte

(4. Gup - 1. Gup-2)

Fra Blått belte til og Rødt

Her kan man gradere seg 2 ganger per år(Jul og sommer) pluss på en av NTNs offisielle sommerleirer.

NTN Oppmøtekrav på minimum 75%

Krav til 2.Gup - Rødt belte
NTN Instruktørkurs 1

Krav til 1.Gup-2 - Rødt belte m/3 striper
NTN Instruktørkurs 2-3

Graderingskrav - sort belte

Her finner du alle kravene for å kunne gradere til sort belte, og videre Dan graderinger. *Alle søknader til sort belte 1. dan og høyere gjøres via "min side". Logg deg på klubbens nettside og du vil finne søknadsskjemaet under graderinger med tekst søk om sort belte

SORT BELTE:

Graderingskrav for Dan-graderinger i NTN August 2021

Krav til 1. Dan

1. Minimumstid

 • Innehatt 1. Gup-2 i ett treningssemester (høst eller vår).
 • Total treningstid 4 år (8 treningssemestre).

2. Nasjonale kurs NTN

 • Gjennomført NTN Instruktørkurs 1.
 • Gjennomført NTN Instruktørkurs 2.
 • Gjennomført NTN Instruktørkurs 3.
 • Gjennomført NTN Instruktørkurs 4 inkl. førstehjelp.
 • E-læring NIF antidoping  https://renutover.no. Levere kursdiplom som vedlegg til søknad.

3. Annet

 • Levert signert praksisrapport som hjelpeinstruktør. Minimum 20 økter á 1 time.
 • Fremlegge begrunnet søknad og Taekwon-Do CV over egen aktivitet.
 • Skjønnsmessig helhetlig vurdering av kandidaten.

Eksempel 1:
Man graderer seg til 1. Gup-2 til sommeren. Man kan ikke gradere seg på sommerleiren, men må vente til jul.

Eksempel 2:
Man graderer seg til 1. Gup-2 på sommerleir. Man kan gradere seg til 1. Dan til jul, da man har hatt graden i ett treningssemester.

Krav 2 - 4. Dan sort belte

Krav til 2. Dan

1. Minimumstid og alder

 • Må ha tatt 3 del-grader på 1. Dan.
 • Total treningstid som 1. Dan: 2 år.
 • Tidligst det året man fyller 16 år.

2. Nasjonale kurs NTN

 • Gjennomført NTN Instruktørkurs 5.
 • Nasjonalt dommerkurs.

3. Annet

 • Fremlegge begrunnet søknad og Taekwon-Do CV over egen aktivitet.
 • Skjønnsmessig helhetlig vurdering av kandidaten.

 

 

  

 

 

 

 

 

Krav til 3. Dan

1. Minimumstid og alder

 • Må ha tatt 3 del-grader på 2. Dan.
 • Total treningstid som 2. Dan: 3 år.
 • Tidligst det året man fyller 20 år.

2. Nasjonale kurs NTN

 • Gjennomført NTN Instruktørkurs 6.
 • Gjennomført NTN Instruktørkurs 2 som 2. Dan.
 • Gjennomført NTN Instruktørkurs 3 som 2. Dan.
 • Gjennomgått NIFs e-læringskurs om grensesetting i trener-utøver relasjon

3. Annet

 • Fremlegge begrunnet søknad og Taekwon-Do CV over egen aktivitet.
 • Skjønnsmessig helhetlig vurdering av kandidaten.

 

  


 

 

 

krav til 4. dan

1. Minimumstid og alder

 •  Må ha tatt 3 del-grader på 3. Dan.

Total treningstid som 3. Dan

 • 4 år som ansvarlig instruktør eller avdelingsleder i en NTN klubb.
 • 5 år ved ukentlig instruksjon i en NTN klubb.
 • 6 år som vanlig aktiv medlem i en NTN klubb.

2. Tidligst det året man fyller 25 år.

3. Nasjonale kurs NTN

 • Gjennomført NTN Instruktør 7.
 • Gjennomført NTN instruktør 4. og 5. som 3.Dan.

4. Internasjonale kurs ITF

 • Gjennomført ett IIC som 3. Dan.
 • Gjennomført ITF e-kurs - Internasjonal instruktør eksamen.

5. Annet

 • Gyldig ITF undervisningslisens (Plaque) i søknadsåret
 • Vist regionalt engasjement som 3. Dan.
 • Deltatt på minimum én sommerleir i Surnadal som 3. Dan.
 • Fremlegge begrunnet søknad og Taekwon-Do CV over egen aktivitet.

Skjønnsmessig helhetlig vurdering av kandidaten.

Søknadsprosedyre til 4. Dan og høyere Dan-grader

1. Alle som har oppfylt sin minimumstid og tilfredsstiller alle formelle krav beskrevet i  ”Graderingskrav for Dan-graderinger” må på eget initiativ søke eksamenskommisjonen om tillatelse til å få gå opp til gradering i NTN. 

2. CV og personlig søknad må sendes eksamenskommisjonen minst 4 måneder før terminfestet gradering skal finne sted. Søknaden sendes til: master@ntkd.no

3. Svar på søknad sendes kandidaten senest 2 måneder før terminfestet gradering. Ved positivt svar må kandidaten søke om sort belte via "min side" på klubbens nettside.

Krav 5. - 7. Dan sort belte

Krav til 5. Dan

1. Minimumstid

 • Total treningstid som 4. Dan:
  - 5 år som hovedinstruktør/eksaminator eller avdelingsleder i en NTN klubb.
  - 6 år ved ukentlig instruksjon i en NTN klubb.
  - 7 år som vanlig aktiv medlem i en NTN klubb.

2. Nasjonale kurs NTN

 • Gjennomført NTN Instruktørkurs 7 som 4. Dan.

3. Internasjonale kurs ITF

 • Gjennomført ett IIC som 4 Dan.
 • Gjennomført ett IUC

4. Annet

 • Gyldig ITF plaque i alle årene som 4. Dan.
 • Vist regionalt og nasjonalt engasjement som 4. Dan.
 • Deltatt på minimum to NTN sommerleirer i Surnadal som 4. Dan.
 • Deltatt på minst 3 seniormøter som 4. Dan.
 • Fremlegge begrunnet søknad og Taekwon-Do CV over egen aktivitet.
 • Skjønnsmessig helhetlig vurdering av kandidaten.


 

Krav til 6. Dan

1. Minimumstid

 • Total treningstid som 5. Dan:
  - 6 år som hovedinstruktør/eksaminator eller avdelingsleder i en NTN klubb.
  - 7 år ved ukentlig instruksjon i en NTN klubb.
  - 8 år som vanlig aktiv medlem.

2. Nasjonale Kurs

 • Gjennomført NTN Instruktørkurs 7 som 5. Dan.

3. Internasjonale kurs ITF

 • Gjennomført ett IIC som 5 Dan.
   

4. Annet

 • Gyldig ITF plaque i alle årene som 5. Dan.
 • Vist regionalt og nasjonalt engasjement som 5. Dan.
 • Deltatt på minimum 3 NTN sommerleirer i Surnadal som 5. Dan.
 • Deltatt på minst 4 seniormøter som 5. Dan.
 • Fremlegge begrunnet søknad og Taekwon-Do CV over egen aktivitet.
 • Skjønnsmessig helhetlig vurdering av kandidaten.

 

 

Krav til 7. Dan

1. Minimumstid

 • Total treningstid som 6. Dan:
  - 7 år som hovedinstruktør/eksaminator eller avdelingsleder i en NTN klubb.
  - 8 år ved ukentlig instruksjon i en NTN klubb.

2. Nasjonale kurs

 • Gjennomført NTN Instruktørkurs 7 som 6. Dan.

3. Internasjonale kurs ITF

 • Gjennomført ett IIC og ett IDC som 6. Dan.
   

4. Annet

 • Minimum alder 40 år.
 • Vist regionalt og nasjonalt engasjement som 6. Dan.
 • Gyldig ITF plaque i alle årene som 6. Dan.
 • Deltatt på minimum 3 NTN sommerleirer i Surnadal som 6. Dan.
 • Deltatt på minst 5 seniormøter som 6. Dan
 • Fremlegge begrunnet søknad og Taekwon-Do CV over egen aktivitet.
 • Fremlegge en avhandling på minst 6 sider (engelsk).
 • Skjønnsmessig helhetlig vurdering av kandidaten.
 • Godkjenning fra NTN (letter of approval).

Krav 8. Dan sort belte

 

 

1. Minimumstid

 • Total treningstid som 7. Dan
  - 8 år som hovedinstruktør/eksaminator eller avdelingsleder i en NTN klubb.
  - 9 år ved ukentlig instruksjon i en NTN klubb.

2. Nasjonale Kurs

 • Gjennomført NTN Instruktørkurs 7 som 7. Dan.

3. Internasjonale kurs ITF

 • Gjennomført ett IIC og ett IDC som 7. Dan.

4. Annet

 • Gyldig ITF plaque i alle årene som 7. Dan.
 • Vist regionalt og nasjonalt engasjement som 7. Dan.
 • Deltatt på minimum 3 NTN sommerleirer i Surnadal som 7. Dan.
 • Deltatt på minst 5 seniormøter som 7. Dan.
 • Fremlegge begrunnet søknad og Taekwon-Do CV over egen aktivitet.
 • Fremlegge en avhandling på minst 6 sider (engelsk).
 • Skjønnsmessig helhetlig vurdering av kandidaten.
 • Godkjenning fra NTN (letter of approval).