Link til Gjensidiges villkårside

 

Barneidretts- og Klubbforsikring

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.

Forsikringen gjelder under organisert idrettsutøvelse av den idrett som forsikringsavtalen omfatter, samt under treningsøvelser som naturlig hører sammen med denne i regi av klubben.
Som trening av Taekwon-Do hjemme. Vilkår og mer informasjon kan skaffes ved å trykke på bilde til venstre for denne teksten.

Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Deretter går de over til forsikringen som er beskrevet under.

Forsikring - Skade/ulykke 13-75 år via Tryg Forsikring

Registrerte klubbmedlemmer 13-75 år er forsikret gjennom Norges Kampsportforbunds ulykkesforsikring via Tryg Forsikring. Alle medlemmer er forsikret fra det øyeblikket de legges inn i våre systemer – dette gjelder også de som har prøvemedlemskap. Ved en eventuell skade må medlemskontingenten være betalt (60,-, betales årlig), og skademelding sendes inn som vanlig. Avtalen dekker ikke slitasje eller sykdom.

Ulykkesforsikringen er betalt via en obligatorisk avgift (vedtatt av forbundstinget) i tillegg til medlemskontingenten for klubbene. Om du skal benytte forsikringen må du fylle ut et skjema hos Tryg. Veiledning og vilkår finner du ved å trykke på bilde ved siden av. Forsikringen gjelder over hele verden, og gjelder også hjemmetrening.

Link til Tryg's villkårside

 

Oppstått skade under trening?

Meld inn skaden din her. Gjensidige for barn opp til 13 år, og Trygg fra 13 - 75år.

Husk:

 • Ved akutte og livstruende skader, må du ta kontakt direkte med legevakten.
 • Ved tannskader tar du kontakt med tannlegen din.
 • All annen behandling må forhånds­godkjennes.
 • Når du melder inn skade må du ha din medlems ID (NIF sin egen id) Denne kan du få ved å kontakte klubbens administrasjon

 

Slik melder du inn skade

 1. Klikk på bilde, trykk meld skade
 2. Logg inn med egen bank id. (selv om du skal registrere ditt barn)
 3. Velg forbundet ditt - velg barneidrett
 4. Fyll ut skademeldingen

NB! Hvis du ikke har betalt en egen idrettslisens via særforbundet for barn under 13 år, velger du "Alle barn under 13 år - alle idretter" når du melder skaden.

 

SLIK MELDER DU INN SKADE

 1. Klikk på bildet, velg "ulykke, yrkesskade og trafikkuhell".
 2. Trykk "meld skade"
 3. Logg inn med egen BankID
 4. Følg anvisningen og meld inn skade

NB! Du vil måtte logge inn med din private BankID, også om skademeldingen gjelder annen person eller barn.