Årsmøte 2024 (avholdt)

Submitted by
Bjørn Eirik Tr…
Publisert
31. januar 2024
Image

Årsmøte 2024 avholdt


Årets årsmøte ble holdt som vanlig i gymsalen på Hagaløkka Skole, med 15 stemme berettige til stedet.
Årsmøtet var Tirsdag 19.03.24 og startet 19:30.
Kort oppsummering av hovedpunkter under møtet: 

 • Regnskap 2023 ble enstemmig godkjent med et underskudd på 135 446,-
 • Innkommende forslag: Bjørn Eirik Baasnes foreslo at klubben ble med i Solidaritetsfondet. Et fond klubben selv distribuerer hvor klubbens medlemmer kan søke økonomisk bistand til betaling av trenings avgift, utstyr aktiviteter ol. Forslag enstemmig vedtatt innført. Bjørn Eirik blir klubbens kontaktperson.
 • Medlemsavgift på 70,- pr medlem pr år. Styret ble gitt fullmakt til å bestemme/endre medlemsavgiften.
 • Budsjett 2024 enstemmig godkjent med små endringer. Årsresultat på -7500,-
 • Valg av styret.
  • ​​​​​a) Styreleder (2 år): Roar Andersen enstemmig gjenvalgt
  • Styremedlem (1 år): Bjørn Eirik Baasnes enstemmig gjenvalgt.
  • Styremedlem (1 år): Torill Flemmen Hellsaa enstemmig nyvalgt.
  • Styremedlem (2 år): Cato Ramsvik enstemmig gjenvalgt.

I tillegg vil styret også bestå av nestleder Per Chr Garnæs (ikke på valg) og Mong Cam Nguyen (ikke på valg)
Vara: Simen Selvig Nordang og Christine Ottman.

 • b) Kontrollutvalg: Geir Jahrsengene, Vara: Anette K. Frois
 • c) Styret ble gitt fullmakt til å finne 2 representanter til Årsting i NTN/NKF, første helg i Juni.
 • d) Valgkomitè: Leder Geir Jahrsengene. Medle: Turid Snuggerud. Vara: Sindre Kristiansen Halse.
 • e) Utdanningskontakt: Simen Selvik Nordang
  Instruktør ansvarlig: Markus Larsen og Simen Selvig Nordang.

Alle ble valgt gjennom akklamasjon. 

​​​​​​